Director de la revista:
Cristóbal Landázuri N.

Comité Editorial:
Lisset Coba (FLACSO), Cristóbal Landázuri (PUCE),
Juan Fernando Regalado (FLACSO), Maria Fernanda
Ugalde (PUCE), Josefina Vásquez (USFQ).